+

AJ-252 Doplňující pospojení na stroji

Podle ČSN EN 60204-1 ed. 2 kapitoly A.2 musí dojít k automatickému odpojení napájení ve stanovené době atd. Pokud nemohou být zajištěny požadavky kapitoly A.2, postupuje se podle kapitoly A.3. Znamená to tedy, že pokud je hodnota impedanční smyčky přívodu stroje jakkoliv nevyhovující, ale odpor mezi svorkou PE stroje a zařízením kdekoliv na stroji vyhovuje rovnici RPE ≤ 50/Ia je zajištěna ochrana před nebezpečným dotykovým napětím?

Stanislav Polášek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 3. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL