+

AC-390 Dotaz na ochranu před bleskem u rekonstruovaného objektu

Prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Investor kolauduje obchod v původní výstavbě v městské ulici s podloubím, kde je zřízen hromosvod dle původní ČSN 34 1390. Podmínka HZS pro udělení souhlasu ke kolaudaci je splnění § 36 vyhlášky č. 268/2009 Sb. Poblíž stavby (75 m daleko) je věž kostela, která pravděpodobně nezajistí ochranný prostor pro naši stavbu. Než přistoupíme k náročnějším měření výšek a ochranného prostoru věže se chci zeptat, zda výklad uvedeného paragrafu je takový, že každá – tedy i stávající stavba zrovna nově kolaudovaná (původně obchod, dnes zase obchod) musí mít zřízenu ochranu před bleskem, nebo zda by výklad mohl být i takový, že paragraf platí jen pro nové stavby. Zřízení ochrany dle souboru ČSN EN 62305 je v našem případě téměř nerealizovatelné, jedná se o řadu stávajících domů s chodníky, podloubím a přilehlými komunikacemi, kde je položení základového zemniče téměř nemožné (i z majetkového hlediska přilehlých pozemků, inženýrských sítí apod.). Investor sám za sebe zřízení ochrany nepožaduje. Foto objektu pro představu přikládám.

Ještě k mé žádosti: v § 2 vyhlášky se uvádí, kdy její požadavky nemusí být uplatněny.

Možná by stálo za to, požádat v tomto smyslu HZS o stažení požadavku. Souhlasil byste?

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 4. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL