+

AE-627 Rozváděč pro rozdílné hladiny napětí

Potřebuji informace ohledně dimenzování a konstrukce rozváděče, který bude sloužit pro jištění přívodních kabelů testovacího zařízení v průmyslovém výrobním podniku. Testovací zařízení potřebuje pro svoji činnost různé napětí. Jedná se o napětí 120 V, 200 V, 230 V a 400 V, soustava TN-C-S, frekvence 50 Hz. Rozdílné napěťové hladiny získám z instalovaného transformátoru, který pracuje na primárním okruhu s napětím 400 V, na sekundárním okruhu je výstupní napětí 120 V a 200 V. Pracovní idea je taková, že bude jeden průmyslový rozváděč, do kterého budou přivedeny všechny napěťové hladiny (120 V, 200 V, 230 V, 400 V). Každá napěťová hladina bude mít svoje hlavní jističe na vstupu. Na výstupu (tzn. pro silové vývody k měřicímu zařízení) bude opět jištění. Předpokládá se zatížení kabelů do 100 A. Na uzávěru rozváděče bude vypínací tlačítko, které při stisku vypne celý rozváděč. Tzn. bude nutné hlavní jističe pro každé napětí vybavit pomocnou vybavovací spouští. Potřebuji vědět, je-li vůbec možné navrhnout jeden rozváděč, který bude určen pro rozdílné pracovní napětí. Případně, je-li to zapovězeno nějakou normou (kterou) a bude nutné použít zvlášť rozváděč pro každé napětí. Můžete mě prosím nasměrovat na normy, které se zabývají rozváděči pro jiné napětí než 230 V/400 V? Případně obecně, jaké úskalí je nutné vzít na vědomí v rámci návrhu takového rozváděče (jističe, charakteristika, zkratové proudy apod.)?

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 5. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL