+

AJ-254 Ke strojním zařízením a svářečce

Prosím o odpověď na následující otázky:
1. Je v současné době povinností provozovatele provádět pravidelné revize pracovních strojů (strojních zařízení), nebo postačuje provádět pravidelné kontroly dle NV č.  378/2001 Sb.? V případě, že ano, podle jakého předpisu a v jakých termínech?

2. Jsou tato zařízení pracovní stroj?
    a) elektrická stavební míchačka,
    b) stolní rozbrušovačka,
    c) přenosný pojízdný kompresor.

3. Může být pevně vodivě spojen vývod svařovacího obvodu svářečky (pól) s kostrou svařovacího kovového stolu v případě, že tento stůl je spojen s ochranným vodičem PE soustavy TN-S, 3 × 230/400 V (ve stole je instalován odsávací ventilátor)?

Pecha

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 5. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL