+

AC-393 Uzemnění LPS – odpor uzemnění a délky zemničů

Jak je to s odporem uzemnění (uzemňovací soustavy) ochrany před bleskem (LPS)? V čl. 5.4.1 ČSN EN 62305-3 ed. 2 se předepisuje odpor uzemnění nižší než 10 Ω. Přitom však čl. 5.4.2.1 této normy stanoví, že pro uspořádání zemničů typu A (pro každý svod samostatný zemnič) minimální délka každého zemniče u paty každého svodu musí odpovídat obrázku 3 v této normě. Obdobně pro uspořádání typu B (obvodový nebo základový zemnič pro chráněný objet) norma stanoví, že pro takový zemnič nesmí být střední poloměr re plochy, která je uzavřena obvodovým (nebo základovým) zemničem, menší než hodnota odpovídající délce l1 v obrázku 3 v této normě. Podle různých vzorečků pro výpočet odporů uzemnění však odpor uzemnění odpovídající těmto délkám zemničů nebo střední poloměrům ploch, které jsou uzavřeny obvodovým (nebo základovým) zemničem, obvykle neodpovídá maximálnímu odporu 10 Ω předepsanému ve výše uvedeném čl. 5.4.1 ČSN EN 62305-3 ed. 2 a často je tento odpor až o jeden řád větší než uvedených 10 Ω. Jak to s předepsanou hodnotou odporu zemničů je?

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 5. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL