+

AC-395 Hromosvod na přístřešku

Zajímal by mě váš názor. Investor buduje přístřešek od jedné firmy. Má od ní prohlášení dodavatele o shodě, že je výrobek vhodný pro použití jako soustava náhodných svodů (vnější LPS sestává z jímací soustavy tvořené střešním trapézovým plechem a ze soustavy svodů tvořené nosnými sloupy haly). Patky budou přizemněny FeZn průměru 10 mm, stojné stožáry budou propojeny páskem FeZn 4 x 30. Investor chce, aby byla vytvořena ještě další jímací soustava na střeše, dodavatel pak ale neručí zárukou při porušení střešního pláště. Otázka zní, jak přesvědčit investora, že je to zbytečné. Přístřešek bude sloužit pouze pro vyskladnění (vnější vlivy jako venkovní pod přístřeškem).

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 6. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL