+

AH-709 Rozdělení závad při pravidelných revizích

Mám dotazy ohledně rozdělení závad podle kategorií C1, C2, C3 dle ČSN 33 2000-6 ed. 2.

1. Je rozčlenění závad na C1, C2, C3 vztaženo pouze k riziku ohrožení života nebo zdraví (v popisu je např. u C1 uvedeno – Existující nebezpečí, riziko zranění), nebo je toto riziko například i ve vztahu k nebezpečí škody na majetku?

2. Při pravidelných revizích se setkávám s nešvarem v zapojení proudových chráničů. Příklad: v rozváděči je umístěn hlavní jistič 63 A a přímo za tímto jističem je instalován RCCB se jmenovitým proudem 25 A (OEZ LFN s podmíněnou zkratovou odolností 10 kA) a za tímto RCCB jsou instalovány další jističe pro jednotlivé obvody. Dle ČSN EN 61008-1 ed. 3 čl. 7.2 musí být RCCB instalovány v souladu s pokyny výrobce. Přitom výrobce OEZ stanoví, že předjištění RCCB proti zkratu musí být provedeno pojistkami s charakteristikou gG o jmenovitém proudu maximálně 80 A (pro RCCB se jmenovitým proudem 25 A) nebo jističem se jmenovitým proudem menším nebo rovným jmenovitému proudu RCCB. Ovšem tím, že je před RCCB instalován pouze jistič 63 A, není tento požadavek výrobce dodržen, a tudíž RCCB není jištěn proti zkratu. Proti přetížení je jištěn na straně zátěže, jelikož součet jmenovitých proudu instalovaných jističů je v jedné fázi maximálně 20 A, čímž bych považoval jištění proti přetížení zajištěné, protože In jističe (jističů) je menší než In RCCB. A nyní konečně dotaz – do jaké kategorie závad dle ČSN 33 2000-6 ed. 2 tuto závadu přiřadit?

Jiří Peterek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 6. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL