+

AH-715 Revize dosavadní elektrické instalace

Jedná se původní elektrickou instalaci ve škole, která je provedena podle ČSN 34 1010 hliníkovými vodiči. Dodavatelská firma provedla výměnu dožitých zářivkových svítidel, která připojila podle zadání investora na původní rozvod. Pouze došlo k výměně kabelů mezi svítidly. V souladu s ČSN 33 1500 se tedy jedná o opravu elektrické instalace a celé zařízení by mělo nadále odpovídat podmínkám původní ČSN. Revizní technik dodavatele provedl výchozí revizi jen na připojení svítidel a instalaci hodnotil podle současně platných předpisů. Na koncích dvou nejdelších obvodů naměřil o něco větší impedanci a uvedl do závad, že předřazené jištění nezajistí vypnutí v dostatečně krátkém čase podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Navíc do celkového posudku napsal, že elektrické zařízení není z hlediska bezpečnosti schopné provozu. Výměna proběhla v celé škole a zvýšená impedance byla jen ve dvou třídách. Jištění je 10 a 16 A, vodiče AYKYL 2 x 2,5 mm2 pod omítkou. Naměřená největší impedance 3,1 ohmů. Mám dotaz, jak správně tuto instalaci posoudit, a zda je schopná bezpečného provozu?

M. Vít

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 31. 8. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL