+

AC-399 Aktivní hromosvod – pro a proti

Mám zdvořilý dotaz, jaká je situace s projektováním a instalací aktivního hromosvodu v ČR? Narazil jsem na toto sdělení:

Na základě stanoviska subkomise „Ochrana před bleskem“ při Technické normalizační komisi 97 ze dne 27. 7. 2012, které vychází z dokumentů CENELEC BT136 (DG8043)DC, March 2010; CIGRE C4 COLLOQUIUM, May 2010; WG C4.405, October 2011 není dosaženo francouzskou národní normou NF C 17-102, potažmo slovenskou technickou normou STN 34 1391 stejných nebo vyšších technických parametrů, jako kdyby se postupovalo dle českých technických norem ČSN EN 62305-1 až 4. Vzhledem k výše uvedenému upozorňujeme, že národní francouzská a slovenská norma nebyly převzaty do soustavy ČSN, nejsou harmonizovanými normami a nelze je v případě odkazu na normové hodnoty používat pro účely vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Další sdělení:

Na základe mnohých prebiehajúcich diskusií a špekulácií medzi odbornou verejnosťou, ktoré smerujú k objasneniu toho, ako vlastne prebiehal proces zrušenia STN 34 1398: 2014, ktorý trval v podstate od 5. 3. 2014 do 1. 3. 2017, sme sa rozhodli zverejniť v prehľadnom dokumente všetky skutočnosti, ktoré predchádzali zrušeniu tejto STN.

Našou snahou je to, aby odborná verejnosť mala všetky potrebné informácie na vytvorenie objektívneho názoru na celý tento proces. Ďakujeme pánovi Ing. Gabrielovi Krescankovi, členovi PC 709, ktorý si dal tú námahu a celý postup procesu zosumarizoval v jednom dokumente aj so súvisiacimi prílohami.

Jiří Trunda

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 9. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL