+

AC-401 Návrh svodičů přepětí

Studuji normu ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 a zajímalo by mne následující:

Mám nějakou budovu, do které vstupují inženýrské sítě (kabely elektro) a musím tedy určit, zda budu potřebovat svodiče přepětí na vstupech do budovy a případně jaké. Provedu tedy výpočet dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, který mi řekne, že svodiče budu potřebovat, ale tato norma už neříká, jaké typy svodičů přepětí použít. Znamená to tedy, že tato norma mi pouze řekne, že musím použít svodiče přepětí, ale abych zjistil správný typ svodiče přepětí, tak musím vypracovat výpočet řízení rizik dle ČSN EN 62305-2 ed. 2, kde si v ochranných opatřeních zvolím určitý typ svodiče přepětí a vidím, zda mi klesne riziko pod přijatelnou úroveň (respektive jaký typ svodiče přepětí mi sníží riziko na přijatelnou úroveň).

Chápu tyto dvě normy správně? Tedy spíš správný návrh přepěťových ochran?

Pokud si vezmu příklad 1 – budova ve venkovském prostředí – z výše uvedené normy ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, tak výpočet v příkladu mi pouze řekne, že SPD musí být instalována, ale už příklad „nehovoří“ o tom, jaký typ svodiče použít.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 9. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL