+

AE-637 Protipožární instalace – nouzové osvětlení

Otázky:

1. ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 čl. 560.9.2 – citace: Uvnitř požárně chráněného prostoru, kde jsou nainstalována svítidla pro nouzové osvětlení, nejsou žádné protipožární požadavky na elektrická vedení mezi svítidly pro nouzové osvětlení. To znamená, že propojení svítidel pro nouzové osvětlení uvnitř požárně chráněného prostoru, které jsou napájeny z centrálně napájejícího systému, nemusí být propojeny nehořlavým kabelem?

2. ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 – příklad výpočtu podle přílohy F:

Mám protipožární zařízení, které je napájeno nehořlavým kabelem o průřezu 3 × 1,5mm2, délky 40 m a nehořlavý kabel má odolnost při požáru 60 minut.

a) je možno vypočítat R20 dle vztahu: R20= ϱ20 × L/S, kde ϱ20= 0,018 Ωmm2/m?

b) jak se spočte očekávaná okolní teplota vodičů To?

c) povolený úbytek napětí vedení při zvýšené teplotě v průběhu požáru bude dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 tabulky G.52.1 maximálně do 8 % (napájení z vlastního zdroje nízkého napětí)?

d) jak se vypočítá automatické odpojení od zdroje při poruše mezi fází a zemí dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 pro protipožární zařízení?

Jaroslav Blažek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 9. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL