+

AE-639 Způsob úplného vypnutí elektrické energie stavby

Vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) v § 34 stanoví:

(5) Každá stavba musí mít trvale přístupné a viditelně trvale označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie.

Norma ČSN 73 0848 v čl. 4.5.2 nařizuje: V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu nebo jeho částí, včetně požárně bezpečnostních zařízení – TOTAL STOP.

1. Otázka je, zda pro uvedený požadavek vypnutí podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. musí být k vypnutí použito tlačítko v kombinaci s podpěťovou nebo vyrážecí cívkou v jističi, nebo stačí například hlavní vypínač nebo jistič, který se mechanicky vypne. Předpoklad je, že bude trvale přístupný v rozváděči na kraji stavby.

2. TOTAL STOP je označení pro způsob (rozsah vypnutí podle ČSN 73 0848) nebo pro vypnutí tlačítkem?

3. Řada staveb konkrétně rodinných domů se dá vypnout buďto jističem před elektroměrem, nebo vyjmutím pojistek v přípojkové skříni. Je tím splněna podmínka vyhlášky č. 268/2009 Sb.?

V čl. 537.3.3.4 ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 je psáno: Pokud je to prakticky možné, volí se pro nouzové vypínání ručně ovládané spínací přístroje přerušující hlavní obvod. Což je určitě spolehlivější než dálkové ovládání vypínání. Podle této normy se musí použít podpěťová cívka, to znamená použít ještě UPS.

Jak je definováno nouzové vypínání? Spadá do něho i TOTAL STOP a CENTRAL STOP?

Ing. Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 9. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL