+

AC-407 Ochrana plynového potrubí před bleskem

Jedná se o budovu obchodního centra (140 m × 30 m, výška cca 7 m) s osmi samostatnými obchodními jednotkami. Není shromažďovací prostor. U kratší stěny objektu je skříň s osmi plynoměry (zde bude propojení a připojení na uzemnění FeZn 10), plynová potrubí souběžně stoupají po stěně na střechu objektu a jsou souběžně vedena zhruba středem, po celé délce střechy objektu, přičemž jednotlivá potrubí odbočují postupně do jednotlivých obchodních jednotek. Systém LPS III je spojený se stavbou (železobetonový skelet, armování sloupů využito jako náhodné svody). Zařízení vstupující do objektu (klimatizace, vzt jednotky, odkouření kotlů …) jsou chráněna oddálenými jímači v bezpečné vzdálenosti a v objektu připojena na ochranné pospojování. Chránit plynové potrubí oddálenými jímači při dodržení bezpečné vzdálenosti je nereálné vzhledem k délce, poloze a mřížové soustavě na střeše. Uvažujeme plynová potrubí na střeše spojit s mřížovou jímací soustavou a v objektu připojit v každé obchodní jednotce vodičem Cu 25 zž na hlavní ochrannou svorku. Každá samostatná obchodní jednotka má vlastní hlavní ochrannou svorku, připojenou uzemňovacím přívodem FeZn 10 na obvodový zemnič FeZn 30 x 4. V hlavním rozváděči jsou svodiče typ 1+2, v podružných rozváděčích prodejen svodiče typ 2, v zásuvkách pro připojení plynových kotlů a další elektroniky svodiče přepětí typ 3. Je takové řešení možné? Popř. jsou nutná nebo vhodná ještě nějaká další opatření? Děkuji za Váš názor.

Malý

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 10. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL