+

AH-725 Je nutno revidovat vánoční osvětlení?

My, revizní technici, vedeme diskuzi s mistry údržby VO o tom, zda je nutno revidovat vánoční osvětlení na sloupech VO, nebo stačí pouze kontrola se zápisem pracovníka s vyšší kvalifikací, který bude vánoční osvětlení každoročně montovat. My se domníváme, že osvětlení (hvězdice, zvonky aj.) jsou vlastně spotřebiče zapojené do zásuvky umístěné na sloupu a musí se před připevněním revidovat dle ČSN 33 1600 ed. 2 jako „ostatní elektrický spotřebič podobného charakteru“ dle kapitoly 1 Rozsah platnosti, této normy. Tedy i včetně měření izolace, odporu ochranného vodiče atd. Mistři údržby se však domnívají, že toto není nutné vzhledem k ochraně polohou a zápis o kontrole je dostačující. Jaký na to máte názor?

Alan Hercig

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 11. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL