+

AC-409 Hromosvod – uzemňovací přívod

Je možno použít u hromosvodní soustavy od zkušební svorky k zemniči kulatinu FeZn 8 mm (jedná se o v žáru pozinkovanou ocel)? Domnívám se, že ano podle ČSN EN 62305-3 ed. 2 čl. 5.6 tabulka 6.

Samotná uzemňovací soustava je provedená pásovinou FeZn 30 × 4 mm v hloubce cca 80 cm. Vnější část LPS je provedená vodičem AlMgSi.

Petr Prášek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 11. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL