+

AJ-260 Umístění elektrického zařízení CCTV do strojovny výtahu

Prosím o názor na umístění elektrického zařízení CCTV do strojovny výtahu v těchto různých případech:

1. Na vnějším rohu obytného domu je instalována kamera Městské Policie, kabel od kamery je veden do rozváděče CCTV s přenosovým zařízením ve strojovně výtahu a dále je veden kabel k anténě přenosového zařízení, osazené na vnější zdi strojovny. Zařízení je napájeno ze zásuvky rozváděče výtahu.

V tomto případě jednoznačně nesouvisí dané zařízení CCTV jakkoliv s provozem výtahu.

2. Ve strojovně výtahu bytového domu je instalován rozváděč CCTV se záznamovým zařízením, který slouží pro zajištění bezpečnosti bytového domu, včetně kamery v kabině výtahu, proti vandalismu.

V tomto případě nesouvisí s výtahem přímo technicky, ale alespoň kamera v kabině výtahu má charakter ochrany technického zařízení kabiny výtahu = majetku provozovatele.

Nicméně, obvyklé řešení je takové, že vlastní "technologický uzel CCTV" (obvykle 19" rack) je instalován v jiných prostorách, než strojovny výtahu a maximálně je ve strojovně výtahu instalováno rozhraní pro přenos (např. malá plastová krabice CCTV s konektorem pro spojení vlečného kabelu s odchozím kabelem CCTV).

Zda tedy existuje nějaký předpis nebo nařízení, které by výše uvedené instalace přímo vylučoval, popř. je podmiňoval z hlediska servisních zásahů. Napadá mě, že servisní firma oprávněná pro servis výtahů zároveň zajišťuje i servis kamerového systému se záznamem v bytovém domě, včetně vyhrazeného prostoru strojovny výtahu. U kamery Městské Policie, mě opravdu nenapadá nic.

Studnička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 12. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL