+

AH-732 Přístup k elektrické výzbroji stožárů VO

Na stavbě, kterou máme převzít, se vyskytl tento problém: Jsou instalovány dva stožáry VO s dvířky proti sobě, mezi kterými je vzdálenost cca pouze 40 cm. Existuje nějaká možnost jak tento problém – nesoulad s ČSN z hlediska bezpečnosti vyřešit bez nutnosti demontáže stožárů? Např. nějaký odborně zpracovaný postup pro opravu, instalace skříněk s přístupem z volného prostoru? My, revizní technici jsme se shodli na třech závadách a to:

1. Elektrické zařízení není přístupné pro prohlídku a údržbu. ČSN 33 2000-1 ed. 2 čl. 34.

2. ČSN 33 2000–7–729 v čl. 729.513.2 požaduje šířku uliček a přístupových prostorů odpovídající prováděné práci, provozním zásahům, přístupu v nouzi, pro pohyb zařízení atd.

3. Zákon č. 309/2006 Sb. § 4 odst. 1: „Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. …”.

Nejdůležitější je zřejmě bod 3 – bezpečnost. Náš podnik jako správce VO je "tlačen" k převzetí stavby i v takovémto stavu. Jaký je Váš názor? Jak z tohoto začarovaného kruhu ven?

Alan Hercig

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 1. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL