+

AC-415 Ochrana venkovních klimatizačních jednotek

Prosím o radu, jak vyřešit ochranu venkovních klimatizačních jednotek na drážních technologických budovách před atmosférickým přepětím, případně přeskokem bleskového proudu.

Technologické budovy mají nepochozí střešní krytinu, takže klimatizační jednotky nemůžeme instalovat na střechu. Stěny budovy budou obložené plechovými deskami (profily), které jsou pověšeny na kovové rošty přišroubované do zdi. Plechová krytina včetně roštů by měla být uzemněna na společnou uzemňovací soustavu budovy.

Vnější ochrana před bleskem pro budovy je vyprojektována dle ČSN EN 62305. Svody jsou kvůli obkladům skryté pod omítkou.

Zatím mám několik návrhů:
1. Můj návrh je venkovní klimatizační jednotky instalovat na oddálený betonový základ, minimálně 1,5 m od budovy a opatřit jednotky ochrannou uzamykatelnou klecí, včetně s upozorněním na elektrické zařízení.  Napájení bude v síti TN-S automatickým odpojením od zdroje doplněné proudovým chráničem 0,03 A. Toto řešení, které jsme použili u památkově chráněných drážních budov, naráží na nedostatek místa kolem některých technologických budov.


2. Dalším návrhem je instalovat venkovní jednotky na konzole přišroubované do zdiva. Venkovní plechové obložení na stěně, kde budou jednotky instalovány nahradit stejnými, ale nevodivými obklady (profily).

Napájení bude v síti TN-S automatickým odpojením od zdroje, doplněné proudovým chráničem 0,03 A.

Nevím, jak dodržet dostatečnou vzdálenost od skrytých svodů a kovové konstrukce, na které jsou uchyceny nevodivé obklady (profily), aby nedošlo k přeskoku bleskového proudu.


3. Projektant úvodního projektu navrhuje pro eliminaci zavlečených přepětí přes kabelové vedení klimatizace do vnitřní elektrické instalace objektu udělat napájení v síti TT s proudovým chráničem. V blízkosti prostupu kabelového vedení do venkovního prostoru instalovat rozvodnici s SPD.

Venkovní klimatizační jednotky jsou v I. třídě ochrany. Nevím jak vyřešit uzemnění venkovních klimatizačních jednotek, abych docílil spolehlivou ochranu v síti TT. Toto řešení je podmíněno výrobcem klimatizací, zda je možné klimatizace provozovat v síti TT. 

Sitka František

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 1. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL