+

AH-735 Revizní lhůty hlavních domovních vedení

Ve změně Z3 ČSN 33 1500 z dubna 2004 v poznámce 4) na straně 9 je mimo jiné věta: Pro hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích, chodbách) a ve společných prostorech bytových domů provedená podle dříve platných požadavků, která neodpovídají v současné době uplatňovaným zásadám pro vnější vliv BD 2 se doporučují revizní lhůty 2 roky... Prosím o vysvětlení o jaké "zásady“ se v současné době jedná. V ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 ani v ČSN 33 2000-3 jsem nic nenašel.

Ing. Jan Novotný

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 1. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL