+

AL-212 Barvy vodičů v řídicích obvodech (Nový příspěvek 17. 2. 2020.)

Můj dotaz se týká barev vodičů v řídicích obvodech. V článku 113.2.4 ČSN EN 60204-1 ed. 3 je uvedeno cituji: "Je-li použito pro identifikaci vodičů kódování barvou, doporučuje se, aby vodiče byly značeny těmito barvami:
- ČERNÁ střídavé a stejnosměrné silové obvody,
- ČERVENÁ střídavé řídící obvody,
- MODRÁ stejnosměrné řídící obvody,
- ORANŽOVÁ obvody představující výjimku podle čl. 5.3.5.

Vedle toho platí ČSN EN 60445 ed. 5 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů vydaná v květnu 2018. Zde v příloze A, tabulka A.1 Barvy, písmeno číslicový zápis a grafické značky pro identifikaci vodičů a svorek je uvedeno pro DC vodiče kladný pól barva červená RD, záporný pól barva bílá WH, vodič středního bodu M barva modrá BU. Pro AC vodiče jsou to barvy černá, hnědá šedá. V článku 1 Rozsah platnosti této normy jsem nenašel pro mne jednoznačný výklad. Jsem poněkud zmatený, které barevné značení použít. Můžete mi podat výklad, které barvy podle které normy použít? Projektuji zejména pracovní stroje.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 2. 2020
Aktualizováno: 17. 2. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL