+

AJ-261 Rozváděč ano či ne?

Tímto Vás chci požádat o Váš názor k následující problematice. Mám vzduchotechnickou jednotku, což je strojní zařízení, které obsahuje sekce, kde jsou ventilátory, topení filtry apod. Jednotlivé sekce s komponenty jsou řízeny a napájeny z řídicího zařízení. Doposud jsem při návrhu řídicí jednotky vycházel z ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019. Pokud si ale projdeme základní normy pro rozváděče (ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012, ČSN EN 61439-2 ed. 2:2012, popř. ČSN EN 61439-3:2012) začínám váhat, zda řídicí jednotka stroje není taky klasifikována jako rozváděč, protože:
a) podle ČSN EN 61439-2 ed. 2 kapitola 1 – Rozsah platnosti:
ROZVÁDĚČE navržené pro elektrická zařízení strojů. Doplňující požadavky pro ROZVÁDĚČE tvořící součást stroje jsou uvedeny v souboru IEC 60204;

b) vysvětlení pojmu rozváděč nn podle ČSN EN 61439-1 ed. 2 článek 3.1.1:
kombinace jednoho nebo vice spínacích přístrojů nn spolu s přidruženými řídicími, měřicími, signalizačními, ochrannými, regulačními zařízeními, se všemi vnitřními a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi.

Podle výše zmíněných bodů a) a b) by šlo usuzovat, že jednotka VZT musí splňovat ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019 a zároveň ČSN EN 61439-1, 2 a 3. Přičemž je zvláštní, že nová strojní norma neobsahuje jedinou odvolávku na rozváděčové normy. Po prostudování definice, co je rozváděč, by šlo říct, že rozváděč budou obsahovat snad všechny stroje = zvýšené požadavky na návrh, ověření návrhu, kusové zkoušky, shoda, prohlášení CE. Je tomu opravdu tak?

J.M.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 2. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL