+

AC-420 Pojmosloví ochrany před bleskem

Prosím o konzultaci správného pojmosloví z hlediska aktuálních norem ochrany před bleskem.

Na jednopodlažním rodinném domku s rovnou střechou (bungalov) je realizována vnější ochrana před bleskem mřížovou soustavou, doplněnou o oddálené jímače. Ve všech případech je dodržena dostatečná vzdálenost od všech kovových (vodivých) částí stavby vstupujících do stavby (oddálený jímač pro komín, oddálený jímač pro stožár elektronických komunikací) i uvnitř, tzn. úplná elektrická izolace, dodržením dostatečných vzdáleností. Pospojování je provedeno v jednom místě – vstupující přívodní kabel silnoproudu (CYKY 4 x 10 mm2), je připojen přes SPD – DEHN VENTIL TN-C na přípojnici pospojování. Vstupující kabely ze střechy (koaxiální a UTP) jsou rovněž připojeny přes příslušné SPD.

Nyní k jádru pudla: jak má být takovýto LPS správně pojmenován v duchu platných ČSN?
Např.:
"Neizolovaný (neoddálený) LPS, elektricky izolovaný",
"Vnější LPS, instalovaný na chráněné stavbě, elektricky izolovaný", či jinak.

Děkuji Vám za názor.

Studnička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 3. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL