+

DB-285 Nejasnosti v ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 (Doplňující otázka 7. 7. 2020.)

V čl. 560.9.2 nomy ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Aplikace nouzového osvětlení mám několik nejasností v terminologii a chtěl bych požádat o vysvětlení:

Čl. 560.9.2 uvádí, že "elektrické vedení pro centrálně napájený systém nouzového osvětlení musí v případě požáru zachovat kontinuitu napájení od zdroje do každého požárně chráněného prostoru".... a dále uvádí, že "v požárně chráněných prostorech, ve kterých je nainstalováno více než jedno svítidlo pro nouzové osvětlení, musí být taková svítidla pro nouzové osvětlení zapojena střídavě z nejméně dvou samostatných obvodů tak, aby byla udržována vhodná úroveň osvětlení podél únikové cesty v případě ztráty jednoho obvodu".

Dotaz 1: kde najdu definici pojmu "kontinuita napájení"? Je to jen nepřesné pojmenování pro pojem pro kabelovou trasou s funkční integritou dle ČSN 73 0848 (kap. 3, bod 3.14)?

Dotaz 2: kde najdu definici pojmu "požárně chráněný prostor"? Jedná se o prostory stavby vymezené samostatnými požárními úseky dle definice požárního úseku např. podle ČSN 73 0802 kap. 3 bod 3.11?

Dotaz 3: co je to "vhodná úroveň osvětlení… v případě ztráty jednoho obvodu"? Definici "vhodná úroveň osvětlení" jsem nikde nenašel. Dá se pouze dovodit, že jediná vhodná úroveň osvětlení je taková, která je požadována ČSN EN 1838 v čl. 4.2 a jiná, zejména nižší úroveň osvětlení je tedy nevhodná. To by ale znamenalo, že by se muselo nouzové osvětlení podle čl. 560.9.2 pro únikové cesty dimenzovat na dvojnásobek požadované intenzity a rovnoměrnosti dle ČSN EN 1838, aby v případě výpadku jednoho obvodu byla ještě stále zajištěna "vhodná" úroveň osvětlení.

Dotaz 4: platí podmínka střídavého zapojení z nejméně dvou samostatných obvodů také pro samostatná svítidla pro nouzové osvětlení dle definice 22.3.8 v ČSN EN 60598-2-22 ed. 2? Pokud ano, jaký to má logický základ, když taková svítidla jsou na obvodu nezávislá? Pokud ne, proč to není v normě uvedeno?

Dotaz 5: platí podmínka střídavého zapojení pouze pro únikové cesty? Pro ostatní "požárně chráněné prostory" to z textu normy totiž nevyplývá, když se požaduje "vhodná úroveň" pouze podél únikové cesty. Ona i definice "podél únikové cesty" není v češtině totéž co "podél OSY únikové cesty" jak je uvedeno v ČSN EN 1838 čl. 4.2.1.

Dotaz 6: proč je zde uváděna podmínka, že "v požárně chráněných prostorech, ve kterých je nainstalováno VÍCE, NEŽ JEDNO svítidlo pro nouzové osvětlení..", když podle ČSN EN 50172 čl. 5.3 nemůže existovat úniková cesta ani protipanický prostor jen s jedním svítidlem? Nebo existují prostory, kde může být "pouze jedno" a prostory, kde může být "více než jedno"? Které to jsou?

Arnošt Göbel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 7. 2020
Aktualizováno: 7. 7. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL