+

AE-666 Proudové chrániče a světelné obvody (Nový příspěvek 7. 9. 2020.)

V ČSN 33 2130 ed. 3:2014 čl. 5.2.9 se píše: Je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod. Znamená to tedy, že pokud nemá koncový světelný obvod proudový chránič, tak se ho to netýká? V ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3.4 se píše: V prostorech určených pro samostatnou domácnost musí být doplňková ochrana pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA, zajištěna pro AC koncové obvody napájející svítidla. Jedná se tedy o domácnosti? Ve kterých prostorech a objektech tedy musí být použit proudový chránič pro osvětlení, kde bude chráněn jedním FI každý samostatný koncový obvod?

Petr Žůrek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 8. 2020
Aktualizováno: 7. 9. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL