+

AC-426 Svody neizolovaného neoddáleného hromosvodu (Nový příspěvek 8. 9. 2020.)

Stavba, která má navrženou soustavu LPS neizolovaného neoddáleného hromosvodu a využívá jen armování železobetonových sloupů jako svodů. Tyto sloupy jsou nejenom po obvodu, ale i uvnitř haly (hala 100 x 100 m). Sloupy mají od výroby v různých výškách otvory (prostupy), které jsou určeny přímo pro vedení kabelových tras.
1. Je možné využít těchto prostupů i u sloupů, které jsou přímo využity jako svod?
2. V případě, že je možno použít tyto prostupy, je nutná instalace SPD pro tyto dotčené kabely?
3. Předpokládám, že výrobce těchto typizovaných sloupů, které mají v horní i dolní části svorku na připojení jímací a zemnicí soustavy, by měl doložit prohlášení o shodě.

Michal Bednařík

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 9. 2020
Aktualizováno: 8. 9. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL