+

AC-427 Oprava uzemnění staršího hromosvodu

Dle ustanovení čl. 5.4.2.1 nové normy nemusí být dodržen zemní odpor do 10 Ω, pokud je dodržena minimální délka vodorovného (svislého) zemniče. U třídy LPS III a IV má pak být vodorovný zemnič delší než 5 m. Je možno toto uplatnit při opravě nevyhovujícího uzemnění (větší než 15 Ω, naměřeno 25 až 50 Ω) budovy 14 x 50 m provedeného ještě dle ČSN 34 1390? Vzdálenost svodů je v tomto případě provedena dle ČSN 34 1390 a je větší než požaduje nová norma pro LPS III (15 m). Je v tomto případě možné uplatnit tento požadavek nové normy pro hromosvod dle ČSN 34 1390 s tím, že dle nové normy by budova byla zařazena do třídy LPS III?

Dříve již odpovědi AC-095, AC-097 a AC-393.

V. Šiml

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 9. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL