+

AC-434 Hromosvod na kovovém komíně kotelny

Prosím o Váš názor na vnější ochranu před bleskem (LPS) u kovového komína kotelny.

Kovový komín o třech tubusech velké kotelny (pro celé sídliště) vysoký 34 m je postaven mimo půdorys kotelny a je kovovými kouřovody spojen s plynovými kotli uvnitř kotelny.

U paty je komín spojen vodičem FeZn 10 mm s vývodem nejbližšího vývodu uzemnění pro hromosvod. Podle staré normy na hromosvody by takto bylo vše v pořádku. Nová norma ale razí teorii nezavlékání bleskového proudu do vnitřku budov, což je v tomto případě porušeno, neboť kouřovody jsou zavedeny ke kotlům. Řešením by mohl být oddálený izolovaně uložený tyčový jímač na vrcholku komína, vedený izolovaným svodem na příchytkách po tělese komína k zemniči. Toto řešení se mi vzhledem k délce souběhu svodu s tělesem komína a možnému naindukování bleskového proudu do tělesa komína jeví poměrně absurdní a cenově nákladné.

Je stávající řešení i dle nové normy na hromosvody (LPS) průchodné? Či jaké řešení by dle Vás bylo ve shodě s ČSN EN 62305-3 ed. 2?

Jan Škrabánek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 11. 2020
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL