+

AG-453 Elektrická přípojka plavidla

1. V ČSN 33 2000-7-730 je na obrázku 730A.4 zakreslen a popsán pětižilový kabel na propojení "břehu" a "plavidla". Proč?

2. Mohu oddělovací trafo umístit na břehu a elektrické spotřebiče a kovové části na lodi zapojit tak, jak je naznačeno pro plavidlo na obrázku 730A.4. pro zabránění elektrolytické korozi?

3. Pokud připojení v bodě 2 není možné, jaká je jiná možnost zabránění elektrolytické korozi, pokud oddělovací trafo nelze umístit na plavidle z nerezu?

Bouda Jaroslav

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 12. 2020
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL