+

DB-293 Značení a vyhledávání norem

1. S jakým typem značení norem se můžeme setkat?

Normy mají značení:

ČSN XX XXXX – to jsou normy vydané jen v ČR (např. ČSN 33 1500) nebo mezinárodní s českým číslováním (např. řada ČSN 33 2000)?

ČSN EN XXXXX – evropské normy zavedené v ČR s původním číslováním, např. ČSN EN 61140 ed. 2:2003?

ČSN ISO XXXXX – mezinárodní norma, která se přímo netýká oblasti elektro?

Je ještě jiné značení?

2. V normách v českém jazyce jsou odkazy na normy IEC. Proč tam není odkaz na české číslování, pokud existuje?

3. Pokud norma není zavedená v ČR, není ji možné vyhledat na stránkách ČAS, ale odkaz na ní v normě je (např. v ČSN EN 61140 ed. 2:2003 je odkaz na IEC 61201:1992). Její znění asi nenajdu nikde ani v angličtině.

4. Jaký je vztah mezi IEC a ISO? IEC je podskupinou ISO?

IEC – mezinárodní elektrotechnická komise

ISO – mezinárodní organizace pro normalizaci

5. Co znamená HD (harmonizační dokument) a s jakou normou je dokument v souladu?

Ing. Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 1. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL