+

AH-761 Výsledek revizní zprávy

Je níže uvedená formulace celkového posudku revizní zprávy v pořádku, nebo by mělo být jasně napsáno, že zařízení je nebo není schopno provozu?

„Revidované elektrické zařízení, uvedené v této revizní zprávě, může být i nadále provozováno, a to za podmínky odstranění závad, uvedených v této revizní zprávě, kdy pak bude revidovaná elektroinstalace z hlediska bezpečnosti schopná provozu dle platných předpisů a ČSN norem, platných v době realizace této elektroinstalace.

Závady, uvedené v této revizní zprávě, doporučuji odstranit v co nejkratší době tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz revidovaného zařízení.

Za odstranění uvedených závad odpovídá provozovatel.“

Jirásko

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 31. 3. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL