+

AE-687 Uložení kabelů do společné elektroinstalační trubky

Mohu poprosit o vysvětlení následujícího?

V normě ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 je v čl. 521.6 uvedena podmínka pro uložení více kabelů v jedné elektroinstalační trubce apod.

Tento článek je blíže vysvětlen v NA.4.3 výše uvedené normy. Podle článku v této příloze NA.4.3.4.2 je uvedena podmínka, že kromě jiného musí vodiče vyhovovat zkoušce napětím 4 kV.

Znamená to, že do jakékoliv elektroinstalační trubky, lišty, rozváděčového kanálu apod. mohu vkládat pouze kabely (vodiče), které vyhoví zkušebnímu napětí 4 kV (kromě dalších podmínek, které jsou vyjmenovány v NA.4.3.4.2)?

Např. mám dva kabely (jeden kabel pro světla, druhý pro zásuvky) a chci je vést v elektroinstalační trubce po stěně budovy – pokud je tedy chci dát do jedné trubky, musí splnit (kromě jiného) podmínku na zkušební napětí 4 kV?

Ta samá podmínka by platila, i kdybych je chtěl vložit v rozváděči do společného elektroinstalačního rozváděčového kanálu?

Ještě by mne zajímalo následující: když mám několik obvodů na 230 V a několik obvodů na 400 V, tak do společné trubky bych mohl vložit kabely pro obvody 230 V a do jiné trubky kabely pro obvody na 400 V. Ale nemohu do jedné trubky vložit obvody jak na 230 V, tak i na 400 V? Protože dle čl. 521.6 bych je do společné trubky vložit mohl, když splním podmínku, že všechny kabely budou izolovány na nejvyšší jmenovité napětí. Ale v čl. NA.4.3.4.2 se píše, že do společné trubky lze klást vodiče více silových obvodů téhož napětí do 1 000 V a z tohoto pohledu není 400 V stejné jako 230 V.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 4. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL