+

AC-441 Analýza rizik podle ČSN EN 62305-2 ed. 2

Níže je zakreslen půdorys střech rodinných domů, výška staveb je 7,5 m (domy postaveny v roce cca 1905 – ale již majiteli svépomocí různě opravovány a rekonstruovány, na domech jsou nové fasády, ale s ohledem na předpokládaný rok výstavby jsou asi postaveny z cihel a střechy jsou z dřevěných krovů – dům vlevo má asfaltovou střešní krytinu, prostřední dům má eternitovou střešní krytinu a dům vpravo má klasické tašky).
Červená čára mezi RD značí ploty. Majitel prostředního RD se na nás obrátil ohledně instalace nového hromosvodu pomocí vodičů HVI.
Zajímalo by mne, jak toto uspořádání RD zadat do analýzy rizik pro prostřední rodinný dům. Podle mne bych prostřední RD posuzoval jako volně stojící – tedy činitel polohy CD = 1. Rodinné domy jsou v řadě vedle sebe, ale před nimi a za nimi je otevřené prostranství.
Kolega naopak tvrdí, že by bylo lepší do analýzy rizik tyto tři rodinné domy pomyslně spojit do jednoho půdorysu a posuzovat to jako jeden stavební celek, ale opatření, která vyplynou z analýzy rizik aplikovat na ten prostřední RD.
Hromosvodem je vybaven pouze rodinný dům vpravo – pozorováno pouze z ulice bez bližších informací.
Také by mne zajímalo, zda je někde uvedena vzdálenost, která bude definovat, kdy budovu posuzovat samostatně a kdy budovy, které spolu sousedí – ale stěnami se nedotýkají – posuzovat jako jeden stavební celek.
Domnívám se, že budovy bych do jednoho stavebního celku spojoval pouze v případě, že by se stěnami přímo dotýkaly a požární přepážky by neodpovídaly normativním požadavkům (např. obvodové zdi/protipožární příčky rodinných domů by nebyly DP1/REI 120 apod. – klasické „řadovky“).

Sestava rodinných domů:

 

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 5. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL