+

AL-216 Grafické značky pro schémata

Je v nějaké normě, předpisu apod. uvedeno, jakých rozměrů mají být elektrotechnické značky v přehledových schématech (klasicky v půdorysech budov, místností apod. jako jsou značky pro zásuvky, svítidla, vypínače řady 1, 6, 7 apod.)?

V ČSN ISO 14617-1 je v článku 6.4 zmínka o rozměrech značek. Ale moc tomu nerozumím. Můžete prosím uvést příklad výpočtu nějakého rozměru značky – např. pro jednopólový vypínač?

Např. ČSN 01 3411 přímo uvádí rozměry v jednotkách. Např. značka pořadového čísla 6.60 tabulky 6 (konkrétně venkovní silové vedení nízkého napětí – nn) přesně říká, jak velká značka musí být.

To znamená, že ať jsem v jakémkoli měřítku, tak délka značky bude vždy 6 výkresových jednotek a šířka značky 1,5 výkresových jednotek.

Ale například nevím, jak velká by měla být značka např. pro jednopólový vypínač, zásuvku apod. Tyto „klasické“ značky jsem v souboru ČSN ISO 14617 nenašel. Také by mne zajímalo, kde jsou uvedeny.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 6. 2021
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL