+

AC-447 Hromosvod a anténní stožár internetu

Hromosvod je zrealizován podle dříve platné ČSN 34 1390. Na střeše domova pro seniory je umístěn anténní stožár s anténami, který je vyšší než jímací tyč. Stožár prochází střechou a v prostoru půdy je připevněn ke kovové konstrukci na půdě. Od antén internetu je cca 14 ks kabelových svodů v blízkosti jímacího vedení. Kabelové svody prochází střechou a přes datový rozváděč pokračují do objektu.
Jak posuzovat revizi, kdy anténní stožár je zhotoven v době platnosti ČSN EN 62305 ed. 2, ale jímací soustava je zhotovena dle ČSN 34 1390 a nijak není upravená? Je předložena pouze předchozí pravidelná revize z roku 2018, se závěrem „Hromosvod je z hlediska bezpečnosti schopen provozu“. Není předložená žádná technická dokumentace.

TomanDalší obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 8. 2021
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL