+

DA-680 Odpovědnost za projektovou dokumentaci stavby veřejné zakázky

Prosím o konzultaci k problematice legislativy při odpovědnosti za projektovou dokumentaci stavby veřejné zakázky (dokumentace provádění stavby – výběr zhotovitele – elektroinstalace).

Nejedná se jednoduchou stavbu (až desítka rozváděčů včetně UPS), ale to není podstatné.

Podstatné skutečnosti:
a) ve výkazu (výměr veřejné zakázky) jsou v uzavřených položkách přesně specifikovány komponenty každého rozváděče, uvedením přesných referenčních typů výrobků včetně objednacích čísel, které je možné dohledat a (tedy dle parametrů stanovit jakýkoliv rovnocenný výrobek – zboží),
b) v žádném jednopólovém schématu rozváděče nejsou (dle nás) uvedeny zásadní informace o rozváděči, jakým je např. provedení rozváděče, jmenovitý proud, rozměr rozváděče, krytí rozváděče, požární odolnost atd., ale pouze napájecí soustava, ochrana a požadovaná zkratová odolnost prvků,
c) v technické zprávě je jednou větou uvedeno, že všechny rozváděče budou mít požární odolnost EI30

Uchazeč (montážní firma) tedy ocenila výkaz (výměr) přesně jím definovanou položku, která však nesplňuje požadovanou požární odolnost (skříň rozváděče EI30).   

Dle našeho názoru nelze v dokumentaci stavby veřejné zakázky ošetřit požadovanou podstatnou vlastnost jednou větou v technické zprávě, když:
- ve výkazu (výměr veřejné zakázky) jsou přesně definovány položky, které požadovanou vlastnost nesplňují,
- na žádném výkrese (jednopólová schémata, půdorysy atd.) není tato vlastnost rovněž definována.

Uchazeč (montážní firma) nemůže odpovídat přeci za nedostatky v projektové dokumentaci, ať je způsobil kdokoliv (mohl to být pravděpodobně projektant části elektro, popř. hlavní projektant nebo zadavatel projektu), kteří např. nekoordinovanou činností způsobili tento stav.        

Otázky tedy zní, zda jedna věta v technické zprávě může takto zásadním způsobem ovlivnit ostatní rozhodné části dokumentace, které měly tento požadavek specifikovat (výkaz – výměr, jednopólová schémata), a zejména případně zda nebo čím může uchazeč legislativně či normativně zadavateli argumentovat neúplnou (vadnou) dokumentací.          

Studnička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 9. 2021
 
 
Facebook Obchod IN-EL