+

AH-776 Invertor

Řeším revizi vozíku, který slouží k přečerpávání olejů. V příloze posílám schéma el. zapojení vozíku, který vypracovala naše firma a ta zároveň provedla realizaci.

Dále posílám v příloze manuál k invertoru a názor pana Koupého z firmy Ilko. Invertor je 12 V/230 V. V manuálu na straně 4 je svorka PE spojena se svorkou N a s kostrou INVERTORU.

Jedná se o síť TN-C, nebo IT?

Pokud se jedná o síť IT, tak by tam měl být instalován hlídač izolačního stavu.

 

Dotaz č. 2

Periodické revize se provádí podle v té době platných ĆSN. Tzn., že i v té době platné ĆSN 33 2000-6?

Jiří Hanč

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 9. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL