+

AH-777 Opakované zkoušky a revize připevněných spotřebičů

Po vydání změny Z2 u ČSN 33 1600 ed. 2 bylo v kapitole 1 změněno toto („Tato norma stanovuje způsob, rozsah a postup revizí a kontrol nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání“ na „Tato norma stanovuje způsob, rozsah a postup pro provádění opakovaných revizí, kontrol a opakovaných zkoušek elektrických spotřebičů během jejich používání“), takže dle mého názoru se tato norma bez nějakých pochybností může používat pro revize připevněných elektrických spotřebičů. Můj dotaz tedy směřuje k provádění revizí připevněných elektrických spotřebičů. Může tedy revize pevně připevněných spotřebičů, např. elektrického ohřívače vody s pohyblivým přívodem určeným pro připojení do zásuvky, provádět revizní technik s osvědčením kategorie E4, nebo nadále jen revizní technik s osvědčením kategorie E1 (E2)? Samozřejmě s termínem následné revize dle určených vnějších vlivů dle čl. 5.4 ČSN 33 1600 ed. 2.

Jiří Peterek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 10. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL