+

AC-448 Připojení ocelových kotevních bodů

Prosím o názor k následující situaci:

Byla provedena rekonstrukce ploché střechy sedmipodlažního objektu. Byl demontován hromosvod dle ČSN 34 1390 (mřížová soustava). Na rekonstruovanou střechu byl instalován nový hromosvod 

(jímací vedení, podpěry, svorky, pomocné jímače...) přesně podle původního hromosvodu před rekonstrukcí střechy.

Potud je (téměř) vše jasné.

V rámci rekonstrukce střechy, byly však osazeny nové ocelové kotevní záchytné body (nerez), které jsou zakotveny do betonového desky střechy (viz příloha poslední strana). Tyto kotevní body (nejsou vodivě nijak spojeny se stavbou ani připojeny na hromosvod) vyčnívají nad střechu cca 20 až 45 cm. V některých případech jsou v ochranném prostoru jímací soustavy (např. strojovny výtahu), ve vícero případech nejsou v ochranném prostoru jímací soustavy (jsou výškově nad mřížovou sítí).

Čl. 47 ČSN 34 1390 praví, ...že pokud jsou předměty kovové, připojí se na hromosvod.

Zásadní otázka zní, zda tedy musí být tyto nerezové kotevní body, připojeny na jímací soustavu hromosvodu.

Petr Studnička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 10. 2021
 
 
Facebook Obchod IN-EL