+

DA-692 Dokumenty dle NV č. 194/2022 Sb.

V NV č. 194/2022 Sb. je uvedený v příloze č. 2 "Dokument o složení zkoušky", který nahrazuje "Osvědčení" a v příloze č. 3 je "Protokol o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice", který vydá po zkoušce zkušební komise. Absolvent úspěšné zkoušky obdrží "Doklad o složení zkoušky" i jeden "Protokol o zkoušce..."? Další výtisky se archivují 6 až 7 let.

Nařízení vlády neobsahuje vzor zápisu pro poučenou osobu, který vyžaduje § 4, odstavec 3. Můžeme vytvořit vlastní "Zápis pro poučenou osobu", který bude obsahovat rozsah poučení, specifikovanou činnost na pracovišti podle odstavce 4, písmena a) až f)?

Nevím, jestli jsem správně pochopil přílohu č. 4. Jedná se o seznam osob od firmy, která požaduje externě vyškolit a přezkoušet dle NV č. 194/2022 Sb. Odpovědná osoba stvrzuje, že dle vnitřních interních předpisů provádí pravidelně seznámení a školení z místních provozních předpisů, které zkušební komise konkrétně nezná.

V poslední řadě mám nejasno ve stanovení profesní kvalifikace, kde je odvolání na zákon č. 179/2006 Sb.

František Sitka

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 8. 2022
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL