+

AB-458 Zkratová odolnost jističů

Jak stanovit hodnotu zkratové odolnosti u modulových jističů v průmyslu do 100 A pro zásuvky, svítidla a technologie.

Dle názoru výrobců rozváděčů postačí 6 kA pokud jim jsou předřazeny pojistky, bráno třeba i v pojistkové přípojkové skříni nebo pojistkové odpínače v hlavních rozváděčích. Je to podle nich marketingový tah, poněvadž údajně třeba ve Francii používají i 4,5 kA pokud jsou jim předřazené pojistky.

Mám zažitý model, že pro průmysl 10 kA, v občanské a bytové výstavbě 6 kA. A nějak moc jsem nad tím nepřemýšlel. Nicméně to nestačí, protože je vše otázka ceny a chtěl bych to rozlišit, kde tedy musí být 10 kA a kde již postačuje 6 kA. Investor chce většinou odpověď "proč" a nechce se mu zbytečně kupovat dražší jističe. Berme ještě trošku v úvahu i tu možnost, že nastanou změny technologií, a tudíž doplnění nebo změny v již stávajících rozváděčích v průmyslu. V tuto chvíli prosím ponechme stranou projektovou dokumentaci a požadavky na výrobu rozváděčů a zkratové odolnosti.

Petr Žůrek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 6. 2024
Aktualizováno: 28. 6. 2024
 
 
Facebook Obchod IN-EL