+

AC-017 Společné uzemnění hromosvodů a silových elektrických zařízení (nový příspěvek 15. 3. 2006)

OTÁZKA:
Společné uzemnění hromosvodů a silových elektrických zařízení
Jednotlivé svody hromosvodu na výrobním objektu mají samostatné zemniče. Většina z nich však výrazně překračuje hodnotu 15 Ohmů. Zemniče jsou v písčitohlinité zemině s měrným odporem 300 až 400 Ohmů. Za jakých podmínek je možné připojit uzemnění hromosvodu do hl. rozváděče na přípojnici PEN (0,6 Ohmu)?
Je možné spojit těsně nad zemí jednotlivé vývody zemničů k vylepšení celkového zemního odporu soustavy a tím splnit podmínku ČSN 34 1390 čl. 106 (15 Ohmů)? Platí při paralelním spojení zemničů bez výjimky Ohmův zákon, nebo výsledná hodnota je ovlivněna růrnými faktory? Děkuji za odpověď.
Otázku podává: Bednář L.
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 10. 2002
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL