+

AG-077 Vývodky užité pro více vodičů - je to správné?

OTÁZKA:
Vývodky užité pro více vodičů - je to správné?
Jakým článkem normy zdůvodnit následující, dle mého názoru, chybu v provedení?
Image28.jpg (113157 bytes)
Podívejme se na tento obrázek. Do vývodky přípojnicového rozvodu PPR je zaústěno několik šňůr. Víme, že to není dobré. Ale kladu otázku. Podle které normy a jakého článku. S čím to není ve shodě? V revizi musí být každá závada zdůvodněna normou a jejím článkem.
Odkaz na to, že je porušeno krytí nelze použít, protože je to v prostředí normálním a postačuje krytí IP20. Kdysi dávno bylo v normě uvedeno, že do jedné vývodky může být zaústěn jeden kabel a veškeré obaly kabelu musí být ukončeny ve vývodce. V současné době nic takového. Je to řešení zvyklostní a správné.
Tedy toto řešení je dovoleno, protože není zakázáno. Je tomu tak? Opravdu je to provedeno v dobré řemeslné kvalitě (ČSN 33 2000-1 čl.134.1.1)? Co tomu říkáte?
Otázku podává: --
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 12. 2004
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL