+

E-02 Co znamená zkratka ENV ?

Otázka
Co znamená zkratka ENV ? Chápu co je EN, P, atd. V Seznamu norem jsem vysvětlení nenašel.
Konkrétně mám v ruce předběžnou normu ČSN P ENV 1993-3-1 (731431)
Děkuji, Boček.

Odpověď:
Jak ČSN P tak ENV je označení tzv. předběžné normy, která se vydává k praktickému ověření. ČSN P je česká předběžná norma, ENV je evropská předběžná norma. Zatímco evropská norma EN musí být zavedena do soustavy národních norem členů CEN a CENELEC, ENV zavedena být nemusí. Ŕada norem ENV není do soustavy ČSN zavedena, ostatní jsou zavedeny většinou jako ČSN P. Poučení, jak s takovouto normou zacházet je uvedeno v její předmluvě. U ENV je mimo jiné uvedeno datum, na jak dlouho se předkládá k ověření. U ČSN P je v oficiálním seznamu ČSN za celým označením v závorce uvedeno, že se jedná o návrh.

Ing. Michal Kříž


 
 
Facebook Obchod IN-EL