+

E-001 Zapínání jističů do zkratu

OTÁZKA:
Zapínání jističů do zkratu

Jistič může být do zkratu zapnut.
úvaha:
Většina (99,9 %) jističů je v poloze zapnuto, tak nemohou být tedy do zkratuzapnuty,
ale jenom mohou vypínat zkratový proud. Tedy zkratová zapínací schopnost není důležitá.
Jaký je Váš názor?
 Za jakých podmínek nemusím brát v úvahu zapínací schopnost jističe?

Poznámka:V knize Dimenzování a jištění el. zařízení - tabulky a příklady píšete na straně 33, že je důležitá zkratová zapínací schopnost, když jistič má předřazenou pojistku. Jistič přece do zkratu být zapnut nemůže, když je v poloze zapnuto!

Dle mne je spíše důležitější ICW - toto je hodnota jen pro výkonové jističe?

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 3. 2002
 
 
Facebook Obchod IN-EL