+

AF-003 ČSN 33 2000-7-701 (čl. 701.55 N1 - umývací prostor)

OTÁZKA:
ČSN 33 2000-7-701 (čl. 701.55 N1 - umývací prostor)
Často se potýkáme se sveřepými architekty při osazování svítidel a zásuvek do umývacích prostorů bytových a kancelářských sociálních zařízení – tj. neveřejného charakteru. A to v tom smyslu, že oproti požadavku výše uvedené ČSN požadují osadit svítilo ve třídě I nebo popřípadě bez ochrany světelného zdroje (ochranné sklo), resp. umístění zásuvky. Moje dotazy jsou:

1/ Lze v umývacím prostoru ve výšce od 1,8 do 2,5 m použít svítidlo ve třídě ochrany I. s nebo bez krycího skla za předpokladu, že je napojeno na obvod chráněný FI 30 mA?
Již jsem se s touto výjimkou setkal na jedné významné stavbě, ale nikde ji nemám doloženou.

2/ V místech, kde je umývací prostor “uvnitř” zóny kolem vany nebo sprchového kout, by podle mého názoru měly být nadřazeny požadavky na ochranu před úrazem vyplývající ze zón nad požadavky vyplývající z umývacího prostoru umyvadla.
Avšak pokud do zóny 3 nad výškou 2,25 m zasahuje umývací prostor, jehož výška není omezena, jsou požadavky na svítidlo “tvrdší” podle umývacího prostoru než podle zóny (berme v úvahu pouze soc. zařízení neveřejného charakteru). Lze tedy v umývacím prostoru a zároveň v zóně 3 a dále nad výškou 2,25 m ve vzdálenosti 0,6 m od vany použít svítidlo IP 20 s krytem nebo bez krytu zdroje chráněné FI 30 mA?

3/ Jak je půdorysně vymezen umývací prostor v případě, že jsou např. v koupelně instalována dvě umývadla "v jedné krycí desce", která s nimi tvoří jeden celek? Je možno instalovat zásuvku nebo vypínač "mezi" umývadla?

4/ Jak řešit otázku instalace zásuvky pro myčku nebo průtokový ohřívač vody pod kuchyňskou linkou, když některé, většinou zahraniční výrobky (kuch. linky a skříně) mají myčku umístěnou ve stejné skříňce jako dřez (s "otevřenými zády") a ostatní skříňky přiléhají těsně ke zdi, takže zásuvku není možno umístit jinam, než do "umývacího prostoru"? Takové umístění zásuvky (mimochodem v zahraničí, např. SRN, zcela běžné) bývá navíc uvedeno i v dokumentaci dodávané výrobcem kuchyňské linky.

Otázku podává: D. Noska
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 10. 2000
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL