+

DA-084 Odborná způsobilost studentů

OTÁZKA:
Odborná způsobilost studentů
1. Je v připravované normě ČSN EN 50110-1 také něco podobného jako v čl. 36 až 40 v ČSN 34 3100?

2. Se změnou studijních plánů na elektrotechnických fakultách učebních plánů se mění rovněž "pracovní náplň" studentů.
Norma ČSN 34 3100 nepředpokládala např. formu bakalářského studia apod.
Nyní studenti začínají pracovat ve školních laboratořích již ve 2.ročníku studia, takže dle mého názoru by již měli jejich znalosti odpovídat ustanovení čl. 36 odst.b) nikoliv odst.a) dle ČSN 34 3100.
Jsem toho názoru, že vedoucí jednotlivých kateder by měli stanovit rizika ve smyslu Zák.práce a pak rozhodnout, jaké zkoušky ze znalostí bezpečnostních předpisů by měli studenti jednotlivých studijních oborů vykonávat ( buďto jako osoby poučené nebo jako osoby znalé).Rovněž rozsah jejich znalostí by měl odpovídat stanoveným rizikům v jednotlivých laboratořích,kde budou studenti provádět svou činnost na elektrických zařízeních.

Otázku podává: Meduna
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 11. 2003
 
 
Facebook Obchod IN-EL