+

DA-042 Čím se řídit při zřizování zkušebního pracoviště

OTÁZKA:
Čím se řídit při zřizování zkušebního pracoviště
Na zkušebním zařízení se provádí zkoušení (funkční zkouška) topného tělesa krátkodobým připojením na síťové napětí 230 V při otočení pracovního stolu s výrobkem do zkušební pozice. Při zkoušce není živá část chráněna proti nebezpečnému dotyku. Je dostatečně chráněn pracovník § 6, spouští-li zařízení dvouručně, zařízení je vybaveno proudovým chráničem, výstražný červeným světlem a uzamykatelným vypínačem? Jaké ještě další normy mimo ČSN 33 1345, 33 2000-4-41, 34 1500 se vztahují pro provozování a revidování tohoto zařízení? Platí pro výše uvedené zkušební zařízení ČSN EN 60204-1? Co by měly obsahovat provozní pokyny? Jaký je výklad pojmů provozní pokyny a místní bezpečnostní předpisy uvedené v ČSN 33 1345?
Otázku podává: Bednář L.
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 10. 2002
 
 
Facebook Obchod IN-EL