+

DA-038 Povinnosti dodavatele a odběratele elektrické energie při přerušení dodávky

OTÁZKA:
Povinnosti dodavatele a odběratele elektrické energie při přerušení dodávky
Vážení, prosím o legislativní ujasnění následujícího tématu:
Provozovatel el.zařízení je seznámen s potřebou vypnutí přívodu na jeho el.zařízení po dobu dvou dnů z důvodu přeložení přívodu na jinou kabelovou trasu (provedení vícero spojek). Přesný čas uvedení zařízení pod napětí nelze stanovit, neboť je odvislý na úspěsnosti provádění opravy. Provozovatel se situaci souhlasí, bere ji na vědomí a neupozorní na žádné zvláštnosti provozování jeho el.zařízení ani pro vypnutí, ani pro zapnutí. Když čas vypnutí přívodu na provozované el.zařízení nastane, žádným způsobem na tuto situaci nereaguje. Neprovede žádná opatření, kterými by si zabezpečil své el. zařízení proti samovolnému spuštění zařízení po obnově napětí. Také během oprav se nezajímá o čas zapnutí, zkrátka nechává el.zařízení bez kontroly čtyři dny.
Po opravě bylo provedeno ze strany opravářů potřebné měření Ris kabelů a směr točení elektrického pole pro všechny vývody
(všechny byly pravotočivé). Na místě u odběratelů el. energie se směr točení ověřovalo jen u těch, kteří zpřístupnili své el. zařízení. Po zapnutí napětí pro výše uvedeného provozovatele se jeho spotřebiče točili opačně bez kontroly další dva dny, přičemž došlo k určitému strojnímu poškození zařízení. Jeho el. zařízení mimo jiné nebylo konstruováno tak, aby se při proudovém přetížení vypnulo. Je jistě zřejmé, že pokud nebylo možné ověřit si el.zařízení externího provozovatele, nemělo se toto uvést pod napětí.
Však opraváři byli postaveni před dilema, zda nezapnutí zařízení nezpůsobí jiné, možná i větší škody neprovozováním zařízení (ekologický provoz). Jsou si však vědomi všech výše uvedených okolnosti a tím i svého zavinění.

Dotaz zní zda i provozovatel el. zařízení není spoluúčasten určitého zavinění škody s ohledem na jeho postoj k beznapěťovému stavu svého el.zařízení, jeho zabezpečení pro případné obnovení napětí a pro kontrolované uvedení provozního zařízení do chodu? Děkuji za odpověď.

Otázku podává: JK
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 9. 2002
 
 
Facebook Obchod IN-EL