+

DA-029 Zdravotní způsobilost dle vyhl. č. 50/1978 Sb.

OTÁZKA:
Zdravotní způsobilost dle vyhl. č. 50/1978 Sb.

Text: Ve vyhl. č .50/78 Sb. § 2 je stanoveno:
"Pracovnící uvedení v § 1 odst.1 musí být tělesně a duševně způsobilí a musí splňovat podmínky stanovené touto vyhláškou."

Dotaz:
1. Znamená toto ustanovení, že před každou zkouškou dle vyhl.č.50/78 Sb. (co 3 roky) musí jít zaměstnanec na lékařskou prohlídku?

2. Je pravdou že před každou zkouškou musí mít tito zaměstnanci potvrzení o svém zdravotním stavu, které nesmí být starší než 1 měsíc?

3. Zjistil jsem, že na tento problém se vztahuje Směrnice ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci z 15. 5. 1970, publikované v částce 9-10 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR pod č. 17/1970.
Je tato Směrnice ještě platná, resp. čím byla nahrazena?

4. Je pro pracovníka zkušebny zvn (700 kV) jiný termín právně dán? (Předpokládám, že v tomto případě si zaměstnavatel může sám, s ohledem na druh činnosti, stanovit termín i kratší než 3 roky v rámci povinnosti stanovení rizik dle Zákoníku práce § 132a.)

U nás na škole (VŠB-TU Ostrava) by toto znamenalo co 3 roky lékařskou prohlídku pro cca 1 300 zaměstnanců, při čemž cena 1 prohlídky činí minimálně 200 Kč/osobu. (Jedná se samozřejmě jen o pracovníky, kteří vykonávají činnost na el. zařízení dle § 1 odst.1., vyhl. č. 50/78 Sb.)
Děkuji předem za Váš názor a odpověď.

Otázku podává: Meduna
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 7. 2002
 
 
Facebook Obchod IN-EL