+

DA-027 K projektové dokumentaci elektro "Pro stavební povolení"

OTÁZKA:
K projektové dokumentaci elektro "Pro stavební povolení"
Dosti často se setkávám s el. dokumentací označenou "Pro stavební povolení". Za starých dobrých časů jsme byli poučování v souladu s platnými ČSN, že dokumentace je podklad, nebo soubor podkladů které umožňují montáž, revizi a údržbu el. zařízení. I takto označená dokumentace "Pro stavební povolení" má pak dle samotných autorů různou úroveň. Někteří autoři označují za dokumentaci el. zařízení prakticky stavební výkresy ve kterých je zakreslena jen zásuvka pro telefon či televizi bez zakreslení svítidel, vypínačů, zásuvek, rozváděčů a jiných el. zařízení nezbytně nutných. V některých případech je pak eventuelně zakreslen ještě rozváděč, ale to jetaké vše. Chápu, že by bylo možno zakreslit jednu místnost a ostatní stejně zařízené už ne, nebo alespoň ručně zapsat počty svítidel a jejich typy, zásuvky, eventuelně daší zařízení. Jak se postavit k této problematice, nebo zaujmout stanovisko, jak se eventuelně bránit?
Otázku podává: Madea
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 6. 2002
 
 
Facebook Obchod IN-EL